Kwaliteit van het JFC

Kwaliteitsgegevens van een groot aantal scholen in Nederland, waaronder ook het JFC, zijn gepubliceerd op de website: www.scholenopdekaart.nl.

Ga rechtstreeks naar de gegevens van het JFC.

U kunt hier ook het korte JFC-jaarverslag 2014-2015 downloaden.