Johannes Fontanus College>Algemeen> Schoolgids en schoolplan

Schoolgids en schoolplan

Samen met uw kind heeft u de keuze voor het Johannes Fontanus College gemaakt. Dat schept verwachtingen bij u en wij stellen ons tot doel om samen met uw kind die verwachtingen waar te gaan maken. We willen uw kind graag leren kennen en investeren daarom in de relatie met elkaar, een relatie die gebaseerd is op vertrouwen. Onze opdracht is het om eigentijds onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de mogelijkheden die uw kind in zich heeft. Ik hoop van harte dat uw kind dat ook zo gaat ervaren.

Van ons mag u inzet en betrokkenheid verwachten en het is vanzelfsprekend dat we ons hierover regelmatig verantwoorden. Uw feedback stellen we daarom zeer op prijs! Want daarmee houden wij elkaar scherp. Naast de leerlingen en de medewerkers rekenen we ook u tot de leden van onze schoolgemeenschap.

In deze schoolgids leest u over de opdracht en de doelstellingen van de school, de diploma’s waarvoor wij opleiden en de vakken die in elke opleiding worden gegeven. U krijgt inzicht in de manier waarop wij leerlingen begeleiden bij hun studie en we bieden u een overzicht aan van de activiteiten waaraan de leerlingen kunnen deelnemen naast het reguliere vakkenaanbod. Vanzelfsprekend wilt u weten welke resultaten wij behalen. Een overzicht daarvan en een vergelijking met de landelijke resultaten staan op bladzijde 52. De wijze waarop wij de contacten met de ouders onderhouden en de manier waarop wij medezeggenschap vormgeven, zijn beschreven. Tenslotte informeren we u over de kosten die verbonden zijn aan onderwijs op het JFC. Praktische informatie vindt u achterin deze gids.

Onderwijs volgen is meer dan alleen een diploma halen. Mogelijkheden tot ontplooiing, een enthousiasmerende werksfeer en respect voor elkaar zijn aspecten waaraan wij veel waarde hechten. Het leerproces van de leerling staat op het JFC centraal. We zijn gericht op de toekomst en vinden dat leerlingen iets van ons mogen verwachten. We geloven dat God met elk kind een plan heeft. Tegelijkertijd willen we onze leerlingen stimuleren zelf verantwoordelijkheid te dragen om de talenten die ze hebben gekregen te ontplooien. Daarbij waarderen we leerlingen om wie ze zijn en zijn we niet alleen geïnteresseerd in cijfers, maar ook in hoe leerlingen in hun vel zitten. Het onderwijs op het JFC wil aansluiten bij de talenten van leerlingen. Elk kind is uniek, maar alleen met elkaar kom je tot bloei.

Wat is er mooier dan met jonge mensen te mogen werken, ze te helpen groeien en te zien hoe ze zich ontwikkelen? Als medewerkers van het JFC halen we de inspiratie hiervoor uit de boodschap van het Evangelie. De Bijbel vormt daarbij ons baken. Onze koers is toekomstgericht, waarbij we ons bewust zijn van onze kwetsbaarheid, maar ook van Gods genade.

Ik wens u en uw kind(eren) een goed jaar met het JFC.

L.A. Minderhoud, voorzitter college van bestuur