Johannes Fontanus College>Algemeen> Vrienden van het JFC

Vrienden van het JFC

In 2015 is het Johannes Fontanus College gestart met een vriendenkring:

Als oud-leerling van het JFC, maar ook als oud-collega of partner vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, blijf je als vriend in contact met de school.

Het Johannes Fontanus College is een school die leerlingen niet alleen opleidt tot het behalen van een diploma, maar leerlingen ook helpt in hun ontwikkeling tot kritisch wereldburger met oog voor de wereld en voor elkaar.

Dat vereist onderwijs dat aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en daarom ook vindt het onderwijs meer en meer buiten school plaats via bedrijfsstages en andere vormen van buitenschools leren. Ook halen we de maatschappij naar binnen, bijvoorbeeld tijdens de avonden van de beroepenvoorlichting. De organisatie van dit soort activiteiten valt of staat met het op het juiste moment inzetten van de juiste personen. Hoe groter en diverser het aanbod van contacten is, hoe beter we voor onze leerlingen dit soort activiteiten kunnen blijven organiseren.

Met een vriendenkring van het JFC ontstaat er een netwerk dat vanuit loyaliteit aan het JFC diensten ter beschikking stelt aan het onderwijs op de school.

Kortom: met Vrienden, meer mogelijkheden.

Contactpersoon: RenĂ© Minderhoud, voorzitter college van bestuur. 


Meld je aan door onderstaande gegevens te mailen naar info@jfc.nl onder vermelding van Vrienden van het JFC:

  • Naam
  • Adres/woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Beroep/specialisatie