Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen of toepassen van reken-wiskunde kennis (feiten en/of afspraken), die blijvend zijn, ook na gedegen onderwijs.

In de loop van de basisschool leer je het omgaan met getallen. Niet elke som hoef je steeds opnieuw uit te rekenen. Op een gegeven moment ‘weet’ je hoeveel 6+3 is of 4x5. Het is een feit geworden. Dit maakt het verdere rekenen makkelijker. Ook worden er veel afspraken gemaakt zoals: 

Bij kinderen met dyscalculie zijn dit geen feiten geworden. Dyscalculie is een stoornis in de automatisering. Het optellen en aftrekken onder de twintig gaat niet automatisch. Elke keer weer moet er nagedacht worden over hoeveel 6+7 ook al weer was.

Wilt u meer weten over hoe wij binnen het JFC omgaan met dyscalculie, dan kunt u een mail sturen naar:

U kunt ook bellen met de zorgcoördinator Dhr. A.G. van Elst (et@jfc.nl) (0342 49 14 69).

Download de folder (pdf) over dyscalculie.