Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de 
automatisering van de woordidentiftcatie (lezen) en/of Schriftbeeldvorming (spellen).

Dit betekent dat het gaat om een ernstige lees- en/of spellingsachterstand die hardnekkig is, ondanks voldoende gelegenheid tot leren. Het automatiseringstekort uit zich in het voortgezet onderwijs vooral bij complexe taken (lange teksten, functionele schrijfopdrachten) en moderne vreemde talen. Uit de definitie zal duidelijk zijn dat het vaststellen van dyslexie gebonden is aan voorwaarden en normen. Dyslexie is een handicap die niet te verhelpen is. Het is niet altijd gemakkelijk dyslexie te herkennen; dyslexie komt in verschillende mate voor, van zwak tot zeer ernstig. 
 
Wilt u meer weten over hoe wij binnen het JFC omgaan met dyslexie, dan kunt u een mail sturen naar:

U kunt ook bellen met de zorgcoördinator Dhr. A.G. van Elst (et@jfc.nl) (0342 49 14 69).

Het inloopuur voor leerlingen met dyslexie is op woensdag in de grote pauze in kamer 253.

Download de folder (pdf) over dyslexie.

Bekijk de website van Dedicon (incl. interview met mw. Dicou), online kennisplatform over toegankelijke informatie in en rondom het klaslokaal.