Johannes Fontanus College>Begeleiding> Meld ongewenst gedrag

Voor wie?

De meldknop is alleen voor leerlingen.

Wat is ongewenst gedrag?

Onder ongewenst gedrag op school wordt iedere vorm van gedrag verstaan die ertoe leidt dat een leerling zich niet meer prettig of zelfs onveilig voelt. Denk aan pesten, uitsluiten, discriminatie of seksuele intimidatie.

Wat gebeurt er met mijn melding?

De melding komt terecht bij de vertrouwenspersonen van de school. Dit zijn meneer Van Harten en mevrouw Hertgers. Zij bepalen vervolgens wat de beste route is om het ongewenste gedrag, zo mogelijk, te stoppen.

Kan ik ook een melding maken voor iemand anders?

Ja, dat kan, maar als het enigszins mogelijk is, probeer je eerst de mentor van deze leerling te benaderen met het probleem.

Kan ik ook anoniem een melding maken?

Nee, dat kan niet, maar je melding zal vertrouwelijk worden behandeld.

Waarom moet ik eerst inloggen om een melding te kunnen maken?

Omdat wij niet willen dat er mensen van buiten de school misbruik kunnen maken van de mogelijkheid van het melden van ongewenst gedrag. 

Wil je weten hoe de school omgaat met pesten? Bekijk het pestprotocol.