Mogelijkheden voor extra zorg of begeleiding

Als het een beetje tegenzit, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met de mentor of vakdocent. Een oplossing is vaak dichterbij dan men denkt. Misschien zit er tussen de mogelijkheden op in het overzicht een oplossing. Overleg daarover met de mentor.

Aanmelding

Voor alle vormen van begeleiding of hulp nemen leerling en/of ouders/verzorgers contact op met de mentor die in overleg met de afdelingsleider/zorgcoördinator zorgt voor aanmelding.

Vragen

Indien nodig kunnen leerlingen en ouders/verzorgers met vragen over zorgzaken contact opnemen met de zorgcoördinatoren.

Dhr. A.G. van Elst

Mw. C.H.E. van Kooten van de Bovenkamp

Telefoon: 0342–491469

Bekijk de begeleidingskaart voor de mogelijkheden.