(Hoog)begaafdheid

Ieder kind is uniek geschapen en daarmee hebben hoogbegaafde leerlingen in hun aanleg mogelijkheden gekregen tot excellentie. In samenspel met hun opvoedingssituatie (thuis en school) kunnen deze leerlingen hun mogelijkheden wel of niet ontwikkelen. Het zoeken van een juiste afstemming op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind is een continu proces. Op het JFC vinden we het belangrijk dat we hier oog voor te hebben en hier bij aan te sluiten.

Onderpresteren

Als je niet doet wat je wel kunt, ben je aan het onderpresteren. Veel (hoog)begaafde kinderen zijn onderpresteerders.

Je kunt een beetje onderpresteren: je zorgt dat je werkjes of cijfers steeds net voldoende zijn. Een 6 is voldoende, ook al zou je bij wijze van spreken een 11 kunnen halen. Je kunt ook totaal onderpresteren: je doet gewoon helemaal niets meer.

Onderpresteren komt meestal door:

1. Je teveel aanpassen -> aanpassen aan je omgeving

2. Gedemotiveerd zijn -> motivatie/uitdaging

3. Denken dat je het toch niet kunt -> faalangst/perfectionisme

4. Je ongelukkig voelen -> anders zijn/pesten

Herkent u dit beeld van onderpresteren? Mist uw kind uitdaging op school? Vindt uw kind het lastig om met tegenslagen om te gaan? Ervaart uw kind soms anders te zijn?

Misschien maakt u zich zorgen over uw kind als het gaat om onderpresteren. Op het JFC besteden we hier in het bijzonder aandacht aan. Wilt u meer weten over hoe wij binnen het JFC hier mee omgaan of met hoogbegaafdheid, dan kunt u een mail sturen naar of bellen via: 0342-491469.

De heer S. Anemaet: ann@jfc.nl

Mevrouw C.H.E. van Kooten-van de Bovenkamp: kb@jfc.nl

Download de folder