Zorgadviesteam

Het komt voor dat leerlingen grote of kleine persoonlijke problemen hebben. Vaak kunnen mentoren of anderen helpen die problemen aan te pakken. Soms is een probleem zo ingewikkeld, dat meer tijd en deskundigheid nodig is. Voor die situaties is het zorgadviesteam opgericht. Dit team zorgt voor een goede samenwerking tussen school en de jeugdhulpverlening, zodat leerlingen met sociaal-emotionele problemen snel passende hulp krijgen. Het blijft overigens altijd mogelijk om een leerling rechtstreeks aan te melden bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). 

Hoe gaat het in z'n werk? Download hier de zorgkaart

Werkwijze van het zorgadviesteam

De mentor blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Als hij het nodig vindt, kan hij de hulp inroepen van de afdelingsleider. Als de mentor/afdelingsleider externe hulp door deskundigen nodig vindt, brengt hij de leerling in bij het zorgadviesteam. Dat maakt hij van tevoren bekend aan de ouders en de leerling. Het zorgadviesteam komt om de 5 à 6 weken bij elkaar en bestaat uit:

intern:

  • zorgco√∂rdinatoren: de heer A.G. van Elst en mw. C.H.E. van Kooten-van de Bovenkamp
  • afdelingsleiders/mentor

extern:

  • schoolmaatschappelijk werker: mw. M. Brandwijk-Kok
  • jeugdarts: mw. N. Greijer
  • orthopedagoog: mw. I. Scheer
  • leerplichtambtenaar: R.J. Brandse
  • adviseurs & ambulant begeleiders REC-4
  • vertegenwoordiger van de politie

Vanzelfsprekend hebben de leden van het zorgadviesteam geheimhoudingsplicht.