Johannes Fontanus College>Groep 8> Scholen op de kaart

Scholen vergelijken

Via de website www.scholenopdekaart.nl kunt u op eenvoudige wijze een aantal scholen voor voortgezet onderwijs met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld als het gaat om examenresultaten, veiligheid, zorg.

Klik hier om rechtstreeks naar de gegevens van het JFC te gaan.