Johannes Fontanus College>Leerlingen> Academische vaardigheden

Academische vaardigheden

Voor de leerlingen in de bovenbouw van het vwo (klas 4-6) is de Handleiding Academische Vaardigheden een uitstekend hulpmiddel bij het maken van diverse werkstukken en opdrachten. Tal van academische vaardigheden, zoals het opstellen van een hoofdvraag en deelvragen, het opzetten van een onderzoek, kritisch brongebruik en academisch schrijven komen in de Handleiding aan de orde. Door middel van deze handleiding worden leerlingen op een eenduidige manier begeleid bij het schrijven van bijvoorbeeld een Praktische Opdracht of een Profielwerkstuk.