Mobielgebruik

Binnen het schoolgebouw kun je gebruik maken van het wifi-netwerk. De docent bepaalt of je een mobieltje of tablet in de les mag gebruiken. In onze school hanteren we een mediaprotocol voor leerlingen en docenten. Het mediaprotocol beschrijft hoe we op een goed manier met elkaar communiceren via sociale media. Het maken van foto- en filmopnamen zonder toestemming van docent of schoolleiding is overal verboden.

Met de komst van iPadklassen in onze school en het gebruik van je mobiele telefoon om roosters te raadplegen en eventueel huiswerk te noteren, is het belangrijk dat je hier op een goede manier mee omgaat. In de gangen, de hal en rond de school mag je gebruik maken van je mobiele apparaat.

Om te zorgen voor een goed werkklimaat is het belangrijk dat jij je houdt aan de volgende regels:

  • Je zorgt ervoor dat je je mobiel opbergt in je tas en dat deze in de "stil-stand" staat.
  • In het klaslokaal bepaalt de docent zelf of en wanneer je een mobiel apparaat mag gebruiken.
  • Een mobieltje, tablet of laptop wordt alleen gebruikt bij toepassingen in de les.
  • Filmen of foto's maken zonder toestemming of opdracht van de docent kan ervoor zorgen dat je je mobiel, tablet of laptop moet inleveren.
  • Bij het niet nakomen van afspraken door jou, kan de docent het mobiele apparaat innemen en aan het einde van de les teruggeven. Bij overtreding van het mediaprotocol volgen er strafmaatregelen.