Johannes Fontanus College>Leerlingen> PTA's, examenreglementen en jaarplanning

Examendocumenten

Bij vragen en opmerkingen over de inhoud van deze pagina, kan contact worden opgenomen met het examensecretariaat: dhr. A.A. Ebbers of mw. I. A. Wildekamp.
Let op: om de meest recente versie te bekijken altijd éérst de pagina verversen!

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

De PTA's van cursusjaar 2016-2017 staan hieronder.
De PTA's zijn nu definitief.

Mochten er onverhoopt tóch nog wijzigingen optreden, dan worden leerlingen daarover geïnformeerd.
De wijzigingen worden op de site bijgehouden in het bestand 'overzicht wijzigingen in het PTA'

21-08-15

Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's) 2016-2017

Jaarplanningen

Examenreglementen (geldig vanaf 1 aug. 2016)