Atheneum

Je denkt er misschien al een tijd over na…wat ga ik nu doen? Dan is het atheneum op het Johannes Fontanus College misschien wel het beste antwoord op jouw vraag! Op het Johannes Fontanus College werken wij vanuit een breed onderwijsaanbod, waarvan het atheneum, samen met het gymnasium, de hoogste opleiding is binnen onze school. Het atheneum (evenals het gymnasium) duurt zes jaar. Met een diploma op zak kun jij vervolgens verder studeren aan een universiteit of hogeschool.

Op het JFC bouwen we het onderwijs op vijf pijlers, zoals pijlers onder een brug, de brug tussen basisschool en universiteit of hoger onderwijs. Op het atheneum willen wij niet alleen leerstof overbrengen, we willen je helpen om jouw talenten te ontwikkelen vanuit vijf pijlers.

Voor het atheneum zijn die pijlers als volgt te beschrijven:

  1. Zelfvertrouwen. Vertrouwen hebben in jezelf is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle studie. Wij helpen je aan de vertrouwen te werken door je uit te dagen, door kansen te bieden, door ‘eruit te halen wat erin zit’. Dit creëert een veilige leer- en leefomgeving voor iedereen!
  2. Verantwoordelijk handelen. In het begin zullen wij je bij de hand nemen, maar gaandeweg verwachten wij zelfstandigheid. Jij wordt verantwoordelijk voor je schoolwerk. Leren doe jij tenslotte niet voor de docent of ouders, maar voor jezelf.
  3. Motivatie. Dit is de sleutel tot een succesvolle opleiding. Door contacten met universiteiten laten wij je tijdens je schoolloopbaan kennis maken met vervolgopleidingen en beroepen. Zo ontdek jij waar je interesses liggen en waarvoor je leert.
  4. Samenwerken; niemand leert alleen! Samenwerken is samen leren, dat is waar wij voor gaan! Door samen te werken ontdek jij elkaar sterke punten.
  5. Creativiteit stimuleren bij leerlingen is voor ons van belang om de persoonlijkheid en vaardigheid van iedere leerling te ontwikkelen. Door verdiepende opdrachten ontwikkel jij je talent.  Jij ontwikkelt creatieve manieren om de afstand tussen ‘vraag’ en ‘antwoord’ te overbruggen.

Download hier de atheneumfolder