Cambridge Engels

Cambridge ESOL is een toonaangevend instituut op het gebied van examens voor Engels als vreemde taal. Meer dan twee miljoen mensen in 130 landen over de wereld verspreid hebben al een Cambridge Engels certificaat. Steeds meer bedrijven, universiteiten en instituten vereisen een Cambridge Engels Certificaat als bewijs dat iemand in staat is om op een bepaald niveau in het Engels te communiceren.

Onderbouw

In de onderbouw is Cambridge Engels onderdeel van het gymnasiumprogramma. Er zijn plannen om dit uit te breiden naar atheneum.

Bovenbouw

In vwo 4 en 5 kun je het vak Cambridge Engels te volgen in plaats van ‘gewoon’ Engels. Je moet hiervoor in vwo 3 een toelatingstoets doen. Er wordt gewerkt met geheel Engelstalig lesmateriaal en de voertaal in de lessen is Engels. Aan het einde van vwo 5 wordt het examen voor het Certificate in Advanced English afgelegd. Dit examen wordt georganiseerd en afgenomen door de British Council.
De eerste lichting, die in juni 2012 het CAE-examen deed, kende een slagingspercentage van 100%. Alle 25 leerlingen behaalden het certificaat, waarvan de helft met een A of B.
Het JFC heeft naast de status van ‘Preparation Centre’ ook die van ‘Pretesting Centre’. Dit laatste houdt in dat we onze Cambridgeleerlingen laten meedoen aan sessies waarbij door Cambridge ESOL nieuwe toetsmaterialen worden getest. De feedback die leerlingen hierop krijgen, helpt hen gericht te werken aan hun taalvaardigheidsniveau.

Voor vragen kun je terecht bij de docenten Cambridge Engels:

  • mw. P. Evers-Timmer
  • mw. G. van der Hoef
  • dhr. S.J. Visser
  • dhr. F.R. Wijmans

Verdere informatie

Cambridge ESOL
British Council