Delf scolaire

Het Delf staat voor Diplôme d'Etudes en Langue Française en is een officieel Frans taalexamen waarmee je je mate van taalbeheersing internationaal kunt aantonen. De Delf examens bestaan uit 4 verschillende niveaus die corresponderen met de vastgestelde niveaus van het Europees Referentiekader: A1, A2, B1 en B2. Voor de hogere niveaus C1 en C2 bestaan de Dalf examens, Diplôme Approfondi de Langue Française. Op ieder niveau worden de volgende taalvaardigheden getoetst: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Voor jongeren is een speciaal schoolprogramma (scolaire) ontwikkeld.

In het kader van het toenemende belang van internationalisering en de wens recht te doen aan verschillen tussen leerlingen en aan leerlingen in de bovenbouw die extra uitdaging nodig hebben in het programma dat zij op school volgen, willen wij leerlingen hiermee de kans geven een internationaal erkend diploma te behalen voor het vak Frans.

Leerlingen kunnen met een diploma op B2 niveau worden toegelaten op Franse scholen en universiteiten, (buitenlandse) werkgevers kunnen precies zien wat het niveau is van de sollicitant. Met dit diploma staat de internationale arbeidsmarkt open voor onze leerlingen, er is namelijk maar een beperkt aantal Nederlanders dat goed Frans spreekt!

Voor meer informatie:

Mevrouw C. Koetsier (kf@jfc.nl)

Mevrouw A.C. van Dalsen (da@jfc.nl)