Non scholae sed vitae discimus

Niet voor de school, maar voor het leven leren wij. Deze leus is afkomst van de beroemde filosoof Lucius Annaeus Seneca (leefde rond het jaar nul). Wij hebben bewust voor deze leus gekozen als leus voor onze gymnasiumopleiding. Sinds de start van het gymnasium op het Johannes Fontanus College hanteren wij namelijk een andere didactiek binnen deze opleiding. Wij gaan uit van het principe dat de gymnasiumopleiding bedoeld is voor leerlingen die meer kunnen en meer willen. Het lesaanbod kenmerkt zich veel meer door gebruik te maken van projecten. Hierdoor zijn samenwerken en zelf onderzoek doen belangrijke vaardigheden binnen onze opleiding. Wij willen daarmee de gymnasiasten verdieping en verrijking aanbieden.

Programma

Cambridge English

Binnen de aparte leerlijn Cambridge English kun je een internationaal erkend diploma halen. Je gaat de Engelse taal op hoog niveau beheersen waar je bij je vervolgstudie veel plezier van zult hebben. Veel studieboeken en colleges zijn in het Engels en ook scripties moeten vaak in het Engels geschreven worden.

Module Retorica

Praten kan iedereen. Pratend leer je elkaar kennen. Je kunt echter ook een duidelijke boodschap hebben of je wilt duidelijk maken dat je het niet eens bent met een ander. De oude Grieken hadden al een hele trukendoos om zo'n boodschap goed over te brengen. Die trukendoos heet "retorica". Het is leuk om de trucjes te leren en toe te passen; thuis, op school, onder vrienden en bij je studie. Het wordt natuurlijk pas echt spannend als je tegenpartij de trucjes ook kent!

Module Filosofie

Bij de meeste vakken leer je antwoorden geven op vragen. Binnen het vak filosofie gaat het meer om goede vragen leren stellen. Je maakt kennis met klassieke filosofen, we gaan oefenen in logisch denken, je leert jouw mening te beargumenteren en je te verplaatsen in standpunten van anderen. Soms kom je dan tot de ontdekking dat jouw ideeën al meer dan 2000 jaar oud zijn!

Latijn

In de brugklas beginnen we met het aanleren van Latijn. Dat is een taal die vele eeuwen lang dé taal van de wetenschappers was. Als je een beetje Latijn kent, snap je ook waarom: Het Latijn is een heel logisch geordende taal.

Grieks (vanaf G2)

Vanaf de tweede klas krijg je Grieks. Dat is een taal met een ander alfabet en andere tekens voor, onder of boven de letters. Spannend, maar wel leuk om de avonturen van bijvoorbeeld Herakles in het Grieks te kunnen lezen!

Gastlessen van universitaire docenten

We nodigen ieder jaar een docent van een universiteit uit om aan de leerlingen uit de tweede en derde klas allerlei interessante dingen te vertellen. Zo hebben we bijvoorbeeld workshops over het oude Griekse toneel en het Hebreeuws gehad.

Research

Heel veel dingen in het leven zijn ontzettend interessant ... je moet wel op onderzoek uitgaan ... maar waar begin je en hoe begin je? Binnen het vak research willen we je onderzoeksvaardigheden aanleren om je hierbij een handje te helpen. Hoe zet je een onderzoek op? Hoe kom je aan betrouwbare informatie? We leren je onder andere verbanden te ontdekken binnen een vak, maar ook relaties te leggen met andere vakken.