Wat is Technasium?

Het technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo voor leerlingen die belangstelling hebben voor de wereld van bèta en techniek. Het kernvak van het technasium is het nieuwe examenvak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O).

Bedrijfsleven

Op het technasium werken scholen samen met bedrijven en instellingen. Voor het vak O&O werkt de leerling in teamverband aan een project van een opdrachtgever van buiten de school. Tijdens zo'n project maakt de leerling kennis met de vaardigheden die nodig zijn voor een hoger opgeleide bèta technicus. Een kijkje nemen in een fabriek, bouwplaats, ziekenhuis of natuurgebied hoort ook bij het leren op een technasium. Door iets te ervaren leer je meer dan er alleen over te lezen of te horen. Daarom is het voor technasiumleerlingen makkelijker om aan het eind van de rit gemotiveerd te kiezen voor een vervolgopleiding op het HBO of de universiteit.

Competenties

Het technasium werkt met competenties die zijn geformuleerd vanuit de beroepspraktijk en het hoger onderwijs. De leerlingen werken aan de volgende acht kwaliteiten om goede (junior) ontwerpers en onderzoekers te worden: samenwerken, individueel werken, productgericht werken, kennisgericht werken, procesgericht werken, plannen & organiseren, doorzetten en inventief zijn.

HBO of universitaire vervolg studie

Het technasium is geen ‘knutsel’-onderwijs of techniekopleiding op havo/vwo-niveau. Het technasium bereidt voor op een HBO of universitaire vervolgstudie. Bij verschillende bètastudies (bijv. geneeskunde) is de meerderheid van de studenten inmiddels vrouw. Meisjes die kiezen voor natuurwetenschappelijke beroepen blijken daar tot de meest succesvolle studenten te behoren. Technasium is dus ook voor meisjes een prima keuze.