Klachten

Schriftelijke klachten kunt u richten aan de contactpersoon.

Contactpersoon

dhr. J.C. van Harten
Postbus 108
3770 AC  Barneveld
T 0342-491469 

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon:
mw. M. Hertgers-Kraak
T 0342-491469
E hg@jfc.nl 

Interne vertrouwenspersoon:
J.C. van Harten
T 0342-491469
E hrt@jfc.nl

Externe vertrouwenspersoon:
mw. Y. Dijkstra
T 06 - 40 05 44 69
E dijkstravertrouwenspersonen@gmail.com 

Commissie van Beroep (examenreglement)

Secretariaat:
mw. A.G.G. Brouwer
Oranjestraat 2
3905 LA  Veenendaal
T 0318-541517
E viascholen@gmail.com  

Protestants-Christelijk Onderwijs - Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

T 070- 3861697
E info@gcbo.nl
U www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteurs

T 0900-1113111