Van basisschool naar JFC

Een hele stap!

Zowel voor ouders als voor hun kinderen. De stap van een veelal kleine basisschool naar een grote school voor voortgezet onderwijs is niet gering. Er zijn heel wat verschillen op te noemen tussen de basisschool en de vervolgschool.

  • De leerling krijgt met veel leraren en leraressen te maken.
  • Tussen de middag blijven de leerlingen op school.
  • Sommige leerlingen moeten een eind fietsen.
  • De hoeveelheid huiswerk is iets waar veel leerlingen aan moeten wennen.

Het is dan ook heel belangrijk om de brugklasleerlingen de mogelijkheid te bieden om aan de nieuwe school en omgeving te wennen

Hoe doen we dat?

In november en december brengen leerlingen van groep 8 een bezoek aan het JFC. Zij worden dan rondgeleid, bezoeken een aantal lessen en proeven de sfeer. De eerste kennismaking krijgt eventueel een vervolg op de Open Avond die eind januari plaatsvindt.
Tijdens deze avonden zijn ouders en toekomstige brugklassers welkom. Als aangemelde leerlingen toegelaten zijn tot de brugklas van het JFC krijgen ze hierover bericht.
Voor de grote vakantie komen de brugklassers al een keer op school om kennis te maken met klasgenoten en de mentor, zodat ze met wat minder spanning de nieuwe periode tegemoet gaan. De eerste dagen na de grote vakantie zetten we de kennismaking in een rustig tempo voort.