Ouderpanels

Sinds het schooljaar 2015-2016 zijn er op het JFC drie ouderpanels, één voor elke afdeling: mavo, havo, vwo.

Uit het reglement ouderpanels:

Het doel van de ouderpanels is om het gesprek tussen ouders en de school te bevorderen en als klankbord te fungeren voor de verschillende afdelingen. Het geeft ouders de gelegenheid om algemene vragen te stellen, ervaringen door te geven en praktische knelpunten te signaleren. Het geeft de school (middels de afdelingsleiders) de mogelijkheid om te horen hoe de school door de ouders/verzorgers (en de leerlingen) wordt beleefd. 

Het ouderpanel heeft tot taak:

a.       een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school;

b.       de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen;

c.        te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten (bv. helpen bij de organisatie van de beroepenmarkt en open avond).

Het ouderpanel is bevoegd om desgevraagd of uit eigener beweging  adviezen te geven aan de schoolleiding, met name over die aangele­genheden die de ouders in het bijzonder aangaan.

 Het complete reglement ouderpanels kunt u hier downloaden.

Samenstelling ouderpanels

mavo

Larissa van Daatselaar (Voorthuizen) (coördinator)
Alja Bolt (Nijkerk)

havo

Ben Petersen (Voorthuizen) (coördinator)
Brenda Bangma (Voorthuizen)
Gabriële van de Beek (Voorthuizen)
Yvonne Bouma (Lunteren)
Rianne Hartgers (Barneveld)
Aline Smits (Barneveld)

vwo

Emile van Smaalen (Zwartebroek) (coördinator)
Meta Blankesteijn (Nijkerk)
Natasja van den Brand (Voorthuizen)
Jacolien Gorissen (Barneveld)
Mirjam Hollemans (Wekerom)
Cornélie Hoogenraad (Barneveld)