Ouderraad - algemene informatie

Afgelopen jaar (2014-2015) heeft de ouderraad van het JFC zich gebogen over de vraag of een ouderraad nog steeds de beste manier is om ouders te betrekken bij het reilen en zeilen van het JFC. Conclusie van deze bezinning was dat het tijd is voor een andere vorm.

Concreet betekent dit dat de ouderraad wordt opgeheven. Met ingang van 2015-2016 gaan we werken met drie ouderpanels, één voor elke afdeling: mavo, havo, vwo.

Meer informatie vindt u onder het kopje Ouderpanels.