Johannes Fontanus College>Ouders> Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Een leerling of een ouder kan een probleem hebben met iets wat de school betreft of ergens een klacht over hebben. In eerste instantie zal dat besproken worden met de docent of mentor. Maar sommige klachten liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld die over pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie of over racisme.

De school heeft drie vertrouwenspersonen (twee interne en één externe).

mw. M. Hertgers-Kraak (intern) hg@jfc.nl
dhr. J.C. van Harten (intern) hrt@jfc.nl

Externe vertrouwenspersoon

Mocht er gebruik gemaakt moeten worden van een externe vertrouwenspersoon, dan kun je contact opnemen met mevrouw Y. Dijkstra, 06-40 05 44 69 of per mail dijkstravertrouwenspersoon@gmail.com