Bijles

Leerlingen uit de onderbouw kunnen bijles krijgen van leerlingen uit de bovenbouw. Het JFC neemt hier geen verantwoordelijkheid in, maar brengt de vraag en het aanbod bij elkaar. Praktische zaken als tijd, locatie en vergoeding zijn zaken tussen de leerlingen zelf. Hoe werkt het?

Als je bijles wilt geven:

  • je bent een leerling uit de bovenbouw (havo-4,5 of vwo-4,5,6)
  • aanmelding via bijles@jfc.nl
  • je neemt zelf contact op met de ouders/verzorgers van de leerling die bijles wil
  • je maakt zelf afspraken over hoe vaak, waar, vergoeding enz.

Als je wijzigingen wilt doorgeven of je wilt je afmelden voor het geven van bijles, stuur dan een mail aan bijles@jfc.nl

Als je bijles wilt hebben:

  • je bent leerling uit de onderbouw (brugklas, 2e, 3e leerjaar)
  • aanmelding via bijles@jfc.nl en vermeld in welk vak je bijles wilt

Top Tutors

Naast bovenstaande bijlesregeling heeft het JFC een samenwerking met Stichting TopTutors. Deze stichting wil kwalitatieve begeleiding, in de vorm van bijles, voor alle leerlingen toegankelijk maken.
Deze bijles wordt gegeven door oud-leerlingen van het JFC tegen een uurtarief van € 17,50.
Voor meer informatie kun je mailen naar naomihoogenraad@toptutors.nl.