Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is net als bij dyslexie een term voor een ernstig probleem bij het aanleren van schoolse vaardigheden. Bij dyscalculie is dat probleem het leren en vlot en juist oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis.

Meer weten over hoe wij binnen het JFC omgaan met dyscalculie?

Download hier onze folder of stuur een e-mail naar:

  • Dhr. E. Verkade - (vk@jfc.nl) - begeleider dyscalculie
  • Mw. R. van der Veen-Schoonhoven - (vsn@jfc.nl) - zorgcoördinator