Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is net als bij dyslexie een term voor een ernstig probleem bij het aanleren van schoolse vaardigheden. Bij dyscalculie is dat probleem het leren en vlot en juist oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis.

Heb jij een dyscalculieverklaring en kom je naar het JFC? Dan bekijken we samen met jou welke begeleiding en ondersteuning nodig is.

Alle brugklasleerlingen maken aan het begin van het schooljaar enkele rekentesten. De leerlingen die daarop uitvallen én op de basisschool al (ernstige) rekenproblemen hadden, volgen een kortdurend ondersteuningstraject rekenen. Na dit traject volgt een evaluatie en eventueel advies over het vervolg. Op school wordt geen dyscalculieonderzoek uitgevoerd.

Meer weten? Stuur een e-mail naar: