Dyslexie

Wanneer de diagnose 'dyslexie' is vastgesteld, heb je een ernstig probleem met spellen en lezen.

In de brugklas vindt een screening op dyslexie plaats. Op basis van de resultaten van deze toetsing wordt verdere hulp ingezet en kan er evt. worden overgegaan op onderzoek door de orthopedagoog om dyslexie vast te stellen.

Leerlingen die al een verklaring hebben, kunnen altijd terecht voor ondersteuning. Heb je vragen, stuur een mail!

Wij bieden ook een begeleidingstraject aan in de brugklas.

Meer weten over hoe wij binnen het JFC omgaan met dyslexie?

Download hier onze folder of stuur een e-mail naar:

  • Mw. M.A. Dicou-de Haas - (dc@jfc.nl)  - dyslexiecoach
  • Mw. M.M. Wiligenburg-Porte - (wp@jfc.nl) - dyslexiecoach
  • Mw. R. van der Veen-Schoonhoven - (vsn@jfc.nl)  - zorgcoördinator