Dyslexie

Met dyslexie heb je moeite met lezen, schrijven en spellen. Dyslectische mensen nemen nieuwe informatie (klanken, woorden, tekst) langzamer in zich op dan andere mensen. Lezen gaat traag, voorlezen gaat stotterend. Er moet teveel informatie worden verwerkt in de hersenen, wat tot problemen leidt. Dyslexie is een verzamelnaam voor leerlingen met ernstige problemen met lezen en spellen.

In je middelbareschoolperiode op het JFC kun je daar behoorlijk last van hebben. Herken jij je in onderstaande kenmerken?

  • extra veel tijd kwijt aan huiswerk
  • grote problemen bij het leren van andere talen: Nederlandse grammatica is vaak nog een raadsel, dus Duitse naamvallen gaan helemaal niet lukken
  • slechte prestaties bij presentaties, speekbeurten, werkstukken en opstellen
  • boekverslagen zijn een verschrikking: het lezen van het boek is al niet eenvoudig, maar om daarna ook nog helder samen te vatten en uit te leggen wat er gelezen is, is een enorme opgave
  • soms uitblinken bij creatieve vakken als handvaardigheid en tekenen
  • liever met de handen willen werken dan met het hoofd.

Bij alle leerlingen in de brugklas en klas 2 wordt in periode 1 een CITO-toets Nederlandse taal afgenomen die indicatie op lees- en spellingproblemen geeft. Op basis van de resultaten van deze toets, de resultaten voor het vak Nederlands in periode 1 en input van de docent Nederlands en de mentor, wordt gekeken welke leerlingen in klas 1 en 2 baat zouden hebben bij wat extra ondersteuning op het gebied van de Nederlandse taal.

Wil je meer weten over hoe wij binnen het JFC omgaan met dyslexie?

Download hier onze folder of stuur  een email naar:

Mw. M.A. Dicou-de Haas - (dc@jfc.nl)  - dyslexiecoach

Mw. M.M. Wiligenburg-Porte - (wp@jfc.nl) - dyslexiecoach

Dhr. A.G. van Elst - (et @jfc.nl)  - trajectbegeleider dyslexie en zorgcoördinator

Het inloopspreekuur voor dyslectische leerlingen is dit jaar op dinsdag in de grote pauze, lokaal 253.

Dedicon

Op de website van Dedicon, een online kennisplatform over toegankelijke informatie in en rondom het klaslokaal, vind je meer informatie over dyslexie. Ook kun je een interview met onze dyslexiecoach, mw. M.A. Dicou-de Haas, terugkijken.