Talentbegeleiding

Bij hoogbegaafde leerlingen verloopt de ontwikkeling anders dan bij de meeste leerlingen. Veel hoogbegaafde leerlingen ervaren hierdoor problemen op allerlei gebieden. Zowel thuis als op school voelen ze zich niet begrepen en hebben het gevoel dat ze anders zijn. Hierdoor lopen veel leerlingen vast op de middelbare school. Ze gaan onderpresteren, ontwikkelen faalangst of krijgen gedragsproblemen. 

(Hoog)begaafdheid is een gave, of dat zou het kunnen zijn. Door de opvoedingssituatie van thuis en school op elkaar af te stemmen kunnen hoogbegaafde leerlingen excelleren.

De opzet van de begeleiding is erop gericht dat er gekeken wordt hoe de leerling in zijn/haar vel zit en wat de hulpvraag is van de leerling en/of de ouders. Van daaruit wordt er samen met de betrokkenen een plan opgesteld. In dit plan staan tips voor zowel thuis als op school. Ook de leerstijl van de leerling is hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

Het zoeken van een juiste afstemming op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling is een continu proces. Op het JFC vinden we het belangrijk hier oog voor te hebben en hier bij aan te sluiten.

Wil je meer weten over talentbegeleiding? Onze trainers/zorgcoördinatoren kun je bereiken per mail of via 0342-491469.

Dhr. S. Anemaet - (ann@jfc.nl) - coördinator

Mevrouw C.H.E. van Kooten-van de Bovenkamp - kb@jfc.nl - zorgcoördinator