Sociale vaardigheden

Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Je hebt deze nodig om op een positieve manier met andere leerlingen en volwassenen om te gaan. Sociaal vaardige leerlingen worden aardiger gevonden door klasgenoten. Leerlingen met weinig sociale vaardigheden hebben sneller problemen in de sociale omgang, zoals pesten, afwijzing, eenzaamheid en niet voor jezelf opkomen.

Tijdens de training sociale vaardigheden leer je jezelf beter kennen, rekening te houden met anderen, ruzies oplossen, vrienden maken, weerbaar worden. Je krijgt hier dus de mogelijkheden om te kunnen oefenen met sociale vaardigheden.

Wil je meer weten over de training sociale vaardigheden? Onze trainers/zorgcoördinatoren kun je bereiken per mail of via 0342-491469.

Mw. H. Noort - (nf@jfc.nl) - trainer
Dhr. A.G. van Elst - (et@jfc.nl) - zorgcoördinator
Mevrouw C.H.E. van Kooten-van de Bovenkamp - (kb@jfc.nl) - zorgcoördinator