Antigone bij Grieks

De leerlingen van V5 met Grieks in hun profiel hebben in periode 2, delen uit de tragedie Antigone van Sophocles gelezen. In het kader van de integratie taal en cultuur hebben zij een week besteed aan het echte spelen. Publiek daarbij was klas G3.

Het stuk is 2500 jaar oud, maar nog steeds actueel. Centraal staat de vraag: wie is de mens? Kiest een mens net als Antigone voor een principiële gang door het leven waarbij offers gebracht moeten worden? Of kies je net als Ismene voor een iets gematigder opstelling waarbij je zelf min of meer buiten schot blijft? Denk in onze dagen aan het milieuvraagstuk.