Complexe probleemoplossing en klimaatinnovatie op het JFC

Afgelopen vrijdag deden leerlingen van het vak Onderzoek & Ontwerpen (Technasium) uit havo 4 en vwo 4-5 van het Johannes Fontanus College mee aan de Climathon van Young Innovators. Young Innovators is onderdeel van een Europees innovatieprogramma en ondersteunt docenten met verbeterd systeemdenken en complexe probleemoplossing in de klas. Tijdens de Climathon werden de scholieren gestimuleerd om innovatief en ondernemend aan de slag te gaan met lokale klimaatuitdagingen.

Ruim 30 leerlingen waren van 10:00 tot 15:30 uur diep verzonken in hun opdrachten. Aan de hand van verschillende canvassen werden de voorgeschotelde uitdagingen systematisch uitgeplozen, geanalyseerd en werd er naar oplossingen gezocht. Vaardigheden als interdisciplinair denken, systeemanalyse en complexe probleemoplossing werden hierin getraind. De leerlingen werden begeleid door coaches en experts uit het bedrijfsleven en duurzaamheidsveld. 

Klimaat is een bijzonder complex systeem en is het belangrijk om al vanaf jonge leeftijd bewustwording te creëren over de uitdagingen van klimaatverandering. Het Johannes Fontanus College doet daarom mee aan dit unieke onderwijsprogramma van Young Innovators. “Door aan dit project mee te doen, ontdekken leerlingen hoe complex klimaatinnovaties zijn en systeemdenken daarbij kan helpen”, aldus Ko Smidt (docent Onderzoek & Ontwerpen).

Systeemverandering begint op scholen 
Ongeveer 800 middelbare scholieren in Nederland zijn in september en oktober gestart met het volgen van een algemene introductie over klimaat, systemen en socio-technische klimaatuitdagingen. Deze lessenserie werden eind oktober/begin november opgevolgd door Climathons. Een Climathon is een eendaagse 'snelkookpan' waarin leerlingenteams op een creatieve en ondernemende manier aan de slag gaan met échte klimaatcasussen van bedrijven en gemeenten. Aan het eind van de dag presenteren ze hun oplossingen aan een vakkundige jury. De beste presentaties en de meest gemotiveerde teams worden beloond! Winnende teams kunnen samen met bedrijven hun project doorontwikkelen door mee te doen aan het project Young Changes Makers.