Fijne kerstviering ondanks donkere tijden

Sinds vorige week woensdag heeft ook het Johannes Fontanus College haar deuren moeten sluiten om tegemoet te komen aan de coronamaatregelen van het RIVM om COVID-19 in te perken. De leerlingen gingen naar huis en mochten eerst genieten van de welverdiende kerstvakantie. Na de vakantie zullen zij starten met online lessen, tot er weer groen licht is voor lessen op school. Gelukkig hebben een aantal leerlingen een week vóór de sluiting al wel samen Kerst mogen vieren.

Buiten was het mistig en koud, maar in de aula van het JFC was er licht en warmte. Tijdens de donkere dagen voor Kerst speelde een klein groepje van de JFC muziektheatergroep Braat hun kersttoneelstuk voor een deel van de brugklas. Aan de hand van het kerstverhaal van 'Vadertje Panov' en mooie liederen, brachten zij de boodschap 'Wacht, vol vertrouwen' dichterbij de leerlingen. Ondanks deze bijzondere tijden, wil het JFC toch aandacht geven aan Kerst. 

Vadertje Panov gaat over een oude schoenenmaker die in een droom heeft gehoord dat de Koning langs zou komen. De volgende dag ontmoet hij verschillende mensen die hij stuk voor stuk helpt. De één met het geven van eten, de ander met een nieuwe jas en weer een ander met een liefdevolle omhelzing. Wanneer hij in slaap valt is hij teleurgesteld, want hij heeft de Koning niet ontmoet. Dan wordt duidelijk dat hij de Koning heeft ontmoet in de voorbijgangers: 'Mattheus 25: 31-46: Wat je vandaag aan anderen hebt gegeven, heb je ook aan Mij gegeven.' God's liefde wordt zichtbaar wanneer mensen iets goeds doen voor elkaar. Een prachtig toneelstuk om het jaar toch nog samen mee af te sluiten.

Zo het er nu naar uit ziet, mag het Johannes Fontanus College op 18 januari 2021 haar deuren weer openen voor leerlingen, docenten en ondersteund personeel. Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2021.