Gemeente Barneveld stemt in met verbouwing JFC

De gemeente Barneveld heeft woensdagavond ingestemd met de verbouwplannen. Het centrale en tevens oudste gedeelte van de school is steeds minder geschikt voor hedendaagse onderwijsvormen. Bestuurder René Minderhoud is erg verheugd met de gemeentesteun: “Met de vernieuwbouw geeft de gemeente aan medeverantwoordelijkte willen zijn voor toekomstgericht onderwijs in een duurzaam gebouw. Dat is prachtig!”


Het is de komende maanden zaak te komen tot een definitief ontwerp met daarbij een helder bestek. Daarna zal er, middels een Europese aanbesteding, een aannemer gezocht moeten worden. De start van de werkzaamheden staat gepland op mei 2020. Minderhoud: “Namens het JFC ben ik erg blij met het vertrouwen en de constructieve denkwijze van de gemeente Barneveld. Het hele team en de leerlingen van het JFC kijken écht uit naar het eindresultaat.”


Toekomstgericht onderwijs
Het JFC is een brede scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo die haar leerlingen voorbereidt op de hedendaagse maatschappij. Om te anticiperen op de toekomst van de leerling is het nodig om te investeren. Als school zijn we al vele jaren bezig met het succesvol implementeren van diverse onderwijsconcepten. Daarvoor zijn én grote lesruimtes, gezamenlijke samenwerkingspleinen en kleine zelfstudieruimtes nodig. Het huidige gebouw heeft een ingrijpende verbouwing nodig om de school toekomstgericht te maken. Minderhoud: “De tijd dat een leraar een heel lesuur doceert, is voorbij. Dat betekent iets voor de inhoud van lessen, maar zeker ook voor de faciliteiten daaromheen.”   

Planning 
De vernieuwbouw vindt plaats na de meivakantie van volgend jaar. De verbouwing duurt tot en met het zomerreces van 2021. “Het voordeel van deze periode is dat de aannemer twee volle zomervakanties aan de slag kan in een leeg gebouw, wat de snelheid van werken vanzelfsprekend ten goede komt”, aldus Minderhoud. Voor een deel van de leerlingen zullen de lessen in de voormalige Fraanjeschool gegeven worden. Dat gebouw staat tijdens de verbouwing op het JFC leeg en is geschikt als noodhuisvesting.