Toekomstgericht onderwijs in een duurzaam gebouw! 

1.   Meer ruimtes/ mogelijkheden voor zelfstandig werken voor leerlingen. 
2. Betere 'routing' in het gebouw 
3.  Duurzaam, minder energieverbruik. 

Waarom nieuwbouw?

1. Onze onderwijsconcepten vragen om meer mogelijkheden voor zelfstandig werken.
2. Daarnaast wordt ook de 'routing' in het gebouw verbeterd. 
3. Verder wordt het nieuwe gebouw duurzamer zodat er minder energie verbruikt hoeft te worden. 

Tijdens de verbouwing….
doen we er alles aan om:
- de veiligheid , zoveel als mogelijk, op school te garanderen. Denk aan brandgevaar, maken van goede afspraken, geen radio's, niet roken. 
- de overlast, zoveel als mogelijk, te beperken en waar nodig uit te wijken. Concreet betekent dit in het laatste dat de examens extern gehouden zullen worden.