BRA

Op school ben je bezig met kennis en vaardigheden. Een groot deel van ons onderwijs is daarop gericht. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat er ruimte is om te werken aan sociale omgangsvormen, sportieve activiteiten, aandacht voor de persoonlijkheidsvorming, gezelligheid en sfeer. Daarom bieden we ook activiteiten die op andere wijze het welzijn bevorderen en die een bijdrage leveren aan de algemene vorming van de leerlingen.

Op verschillende momenten organiseren we een aantal activiteiten voor leerlingen, de zogenaamde BRA (buiten-rooster-activiteiten), waaraan zij op vrijwillige basis kunnen deelnemen, zoals activiteiten rondom drama (muziektheater) en sportactiviteiten.

Buiten-rooster-activiteiten zijn bijvoorbeeld:

  • Klassenavonden - bijeenkomsten van leerlingen uit één klas of jaargang, onder toezicht van de mentor.
  • Open podium - Elk jaar organiseren we een open podium. Tijdens het open podium is er een avondvullend programma waarin de leerlingen en docenten hun verschillende talenten presenteren op het gebied van zang, muziek, cabaret, dans en toneel.
  • BRAAT (drama/muziektheater) - Een groep leerlingen studeert onder leiding van docenten een productie in voor een opvoering. Bij deze productie komen verschillende talenten van de leerlingen aan bod: toneelspelen, zingen, muziek maken en het bedienen van licht en geluid. Naast deze grote productie komen ze in actie bij bijvoorbeeld Kerst of Pasen. Aan het begin van het jaar vinden audities plaats. Voor brugklasleerlingen is er een alternatief project om kennis te maken met theater en BRAAT.
  • Sportieve activiteiten - De sectie bewegingsonderwijs biedt leerlingen op verschillende momenten mogelijkheden om lekker actief bezig te zijn met diverse sportieve activiteiten. 

Terug naar andere activiteiten