Cultuureducatie

In een doorlopende leerlijn, van brugklas tot examenklas, maken leerlingen kennis met kunst en cultuur. Niet alleen omdat dit een verplichting is vanuit de overheid, maar ook omdat we dit belangrijk vinden voor de ontwikkeling van een kind.

In de onderbouw worden er diverse activiteiten en workshops georganiseerd. Op deze manier komen de leerlingen in aanraking met verschillende kunst- en cultuurstromingen. In de bovenbouw loopt de cultuureducatie over in het vak CKV. Bij Grieks en Latijn is het cultuuronderwijs geïntegreerd in de vakken. 

Terug naar andere activiteiten