Excursies

Op het JFC organiseren we tal van interessante, leerzame en uitdagende excursies. Soms gaat het om een dagexcursie van een bepaald vak, maar we kennen ook de zogenaamde meerdaagse excursies naar het buitenland. Excursies vormen een onderdeel van het onderwijspakket. Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage van ouders/verzorgers; zonder die bijdrage is het op termijn onmogelijk om excursies in stand te houden. Bij financiële zorgen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afdelingsleider.

Vakexcursies

Een vakexcursie is een excursie met een duidelijk educatief karakter, aangeboden door een vaksectie aan een bepaald cluster, jaargang of klas. Deze excursie is onderdeel van het onderwijsaanbod.

Enkele voorbeelden van vakexcursies zijn:

  • Technasium 3: driedaagse excursie Ruhrgebied
  • Beeldende vakken: bezoek Kröller Müllermuseum
  • Geschiedenis: bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam
  • Aardrijkskunde: Rotterdam, stormvloedkering en havens
  • Vreemde talen/CKV: bezoek aan een toneelvoorstelling in een schouwburg. Het betreffende stuk is dan in de klas besproken en is een onderdeel van de literatuurlijst.
  • Gymnasium 3: driedaagse excursie naar Trier

Meerdaagse excursies

Eenmaal per jaar organiseren we de meerdaagse excursies voor de klassen mavo 4, havo 4 en vwo 4.

Onder normale omstandigheden verstaan we onder een meerdaagse excursie het volgende: 

  • een excursie naar en/of verblijf in binnen- of buitenland van enkele dagen;
  • een excursie met een duidelijk educatieve/culturele component;
  • een excursie waarin ook recreatie uitvoerig aan bod komt.

Enkele excursies van het afgelopen jaar: Parijs, Londen, Toscane, Rome, Barcelona, Boedapest, Devon surfen, Zwitserland, adventure, thuisexcursie (vanuit Barneveld). Afhankelijk van bestemming en tijdsduur dient u te rekenen op een bedrag van € 80,- (thuisexcursie) tot ± € 425,- (5 dagen buitenland).

Gymnasiumleerlingen van klas 5 en 6 kunnen eens in de twee jaar op vrijwillige basis deelnemen aan een meerdaagse reis naar Griekenland.

Door de komst van corona is het excursiebeleid voorlopig aangepast. Alle vierde klassen gaan als klas op excursie naar een locatie in Nederland. 

Terug naar andere activiteiten