Hulp aan de naaste

Jarenlang is het op onze school de gewoonte geweest om op maandagmorgen aan de leerlingen een bijdrage te vragen voor verschillende zendingsprojecten. Inmiddels hebben we gekozen voor een andere opzet, maar onze doelen zijn ongewijzigd: leerlingen laten ervaren dat het leven meer is dan de eigen omgeving en leerlingen leren zelf in financiële zin bij te dragen aan het welzijn van de naaste.

Bij de keuze voor projecten die we steunen, speelt onze identiteit een rol. In de praktijk betekent dit dat we met name kleinschalige projecten steunen die te maken hebben met jeugd en die vanuit christelijke organisaties worden geleid. 

Terug naar andere activiteiten