Leerlingenpanel

Elke afdeling werkt met een leerlingenpanel. Een leerlingenpanel is een goede manier om leerlingen meer te betrekken bij de besluitvorming en gang van zaken binnen school.

Leerlingen die een stem hebben in zaken die hun eigen leren aangaan, gedragen zich beter en voelen zich beter. Een mooie bijkomstigheid: leerlingen die deelnemen aan een leerlingenpanel leren hierbij diverse vaardigheden, zoals communiceren, observeren, presenteren en een discussie leiden. Ook krijgen ze inzicht in processen binnen een organisatie, zoals processen van beïnvloeding en besluitvorming. 

Terug naar andere activiteiten