Waarom wil het JFC voor iedere leerling een laptop?

Op deze pagina willen we graag uitleggen waarom het JFC kiest voor laptops. Wil je graag gelijk naar veelgestelde vragen? Klik dan hier.

De eerste reden voor invoering laptop

Op het JFC willen wij het maximale uit het kind halen. Daar gaan wij voor. De maatschappij van vandaag vraagt om mensen die betrokken, ondernemend en nieuwsgierig zijn. Mensen die onder andere kunnen samenwerken, kritisch kunnen denken, creatief en mediawijs zijn. Onderwijs van deze eeuw dient leerlinggericht te zijn, dat wil zeggen aantrekkelijk en op maat voor de leerling. Daarmee willen we de motivatie van leerlingen positief stimuleren. Met inzet van een laptop per leerling zijn de mogelijkheden eindeloos om datgene te bieden wat daarvoor nodig is. Wij streven op alle niveaus naar onderwijs op maat. Op die manier wordt leren uitdagender en sluiten we meer aan bij leerbehoeftes.

Hoe ziet onderwijs op maat eruit?

Docenten hebben meer inzicht waar leerlingen individueel staan betreft de lesstof.  "Doordat ik mijn leerlingen online materiaal kan aanbieden, kan ik beter differentiëren in de les," geeft een docent op het JFC aan.

Een paar voorbeelden:

  • een leerling heeft extra oefening nodig en kan dat krijgen.
  • een leerling is door de lesstof heen en kan extra uitgedaagd worden.
  • een leerling heeft genoeg aan 2 van de 3 lessen van een bepaald vak en gaat aan de slag met onderwijs op maat. 

Samenvattend: door inzet van een laptop per leerling is onderwijs efficiënter te organiseren. De leerling kan overal en altijd aan de slag, indien gewenst. Het contact tussen leerling en docent kan op deze wijze effectiever

De tweede reden voor invoering laptop

Bovendien willen wij de leerlingen digitaal burgerschap bijbrengen. We zien de digitalisering in de maatschappij alleen maar toenemen. Veel informatie komt digitaal naar ons toe. We vinden het onze taak als school om leerlingen digitaal op te voeden. Daarom voeren wij niet zomaar een laptop in, maar bieden we ook het mediawijsheid aan bij het vak ICT Lab. Leren doen we niet alleen met de laptop als gereedschap, er zijn momenten waarop de laptop dicht blijft. We vinden het namelijk ook heel belangrijk dat er momenten zijn waarbij de laptop niet gebruikt wordt.

Waarom kiezen we voor een laptop en niet voor een tablet?

Dat hebben we getest. In het schooljaar 2014-2015 hebben we een Ipad pilot gedaan. Hier zijn we niet mee verder gegaan. We merkten dat methodes nog niet zo ver waren (nu wel). Toen werd de iPad vaak ingezet als ‘een boek achter glas’. Mede door beperkt gebruik van de mogelijkheden zorgde de tablet in de les voor afleiding en lagere cijfers. Nu zien we dat methodes individuele leerroutes aanbieden. Dat wil zeggen: extra opdrachten als het nog niet goed gaat en extra uitdaging als het wel goed gaat (oftewel learning analytics).

Ook gaven docenten die lesgeven in de bovenbouw van HAVO en VWO aan dat de inzet van een laptop meer geschikt gereedschap is. Bij productie en creëren is een laptop handiger, denk hierbij aan grote verslagen en met maken van presentaties. De tablet vraagt hierin een andere didactiek die amper tot niet gebruikt wordt in de bovenbouw.

Vragen?

Heeft u vragen over de laptop of zijn er andere schoolzaken waarover u wilt doorpraten? 
Neemt u gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op. 
Algemeen telefoonnummer: 0342-491469
Voor schoolzaken, vraag naar: 

dhr. K.S. van Twillertafdelingsleider brugklas mavo/havo
ksvantwillert@jfc.nl
mw. L.L. Hijink-Elbertsenafdelingsleider atheneum/gymnasium 123llhijink@jfc.nl


Voor vragen over de laptop, JFC en ICT, vraag naar: 

dhr. H.L.H.Ramakerafdelingsleider havo 2/3hlhramaker@jfc.nl
dhr. A.A. HendriksICT-coördinator, docent ICT-Lab en GShdr@jfc.nl


Ga naar de veelgestelde vragen over de laptop.