Onze middelbare school: Het JFC

Missie

Het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld is een christelijke scholengemeenschap. Het is een school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. Je komt terecht in een schoolgebouw met veel mogelijkheden om praktisch bezig te zijn. Hier werk je aan je toekomst en ga je, op je eigen niveau, ontdekken wie je bent en wat je goed kunt. Welke unieke talenten heb jij van God gekregen? Op het JFC leer je hoe je deze talenten maximaal kunt ontwikkelen.

Op het JFC word je gezien. Er is echte aandacht voor elkaar. Niemand staat aan de zijlijn. Samenwerken en vertrouwen zijn belangrijke begrippen op onze school. We hebben het beste met je voor. Het zorgt voor een hechte, oprechte band en een veilig klimaat. Iedereen is eigenaar van onze school!

Visie

Het JFC staat midden in de wereld. Er gebeurt veel om ons heen. Het is belangrijk dat je na de middelbare schooltijd je plek in de maatschappij kunt innemen. Wij bereiden je voor op de maatschappij door je kwalitatief goed onderwijs te bieden. Wij geven dit onderwijs vanuit een positieve houding. Alle medewerkers van de school kiezen ervoor om hun geloof in God te belijden en ervan te getuigen. De omgang tussen de leerlingen, docenten en schoolleiding is gebaseerd op de Bijbelse principes van Verwondering, Vertrouwen en Verwachting; VVV. Dat is makkelijk te onthouden. Zo kun jij bewust meewerken aan deze positieve en prettige sfeer.

Identiteit

Het JFC is een christelijke school en we staan voor ons geloof. De christelijke identiteit op het JFC is dagelijks te ervaren in de dagopening en dagsluiting. Ook neemt het vak godsdienst een belangrijke plek op het lesrooster in.