Prachtige ISK-expositie

"Taal kan een barrière zijn, maar kunst kan je altijd samen maken!"

 

Net als muziek en dans is kunst en creativiteit een taal die iedereen kan spreken. Naast het feit dat samen creeëren een uitlaatklep kan zijn, krijgen leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) net als leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs beeldende vakken. Sommigen hebben ervaring met kunstonderwijs, anderen helemaal niet. Maar, ervaring of niet, talent laat zich niet verloochenen. Op dit moment loopt er in het Atrium een expositie met een overzicht van hun werk tot nu toe.

 

Het werk is voortgekomen uit de lessen beeldende vorming onder leiding van Matthea Verweij, maar ook werk vanuit het project techniek, een samenwerking tussen de ISK en De Meerwaarde. Per klas is er een bepaald werkstuk te zien, met vaak verrassende resultaten. Daarnaast ligt er ‘work in progress’. Het is echter niet alleen individueel werk wat de klok slaat. Ook samen komen de leerlingen tot mooie resultaten in twee grote schilderijen waarbij ieder een deel voor zijn of haar rekening neemt. 

 

Het is de eerste keer dat ISK-leerlingen hun werk op deze manier laten zien aan, maar vast niet de laatste. De huidige expositie is nog tot en met 31 januari te bezoeken in het Atrium van het JFC.