Renovatie JFC: ‘Eigenlijk zie je nu pas hoe ingrijpend dit project is’

Het Johannes Fontanus College (JFC) staat op z’n kop. Enkele maanden na de start van het grootscheepse renovatie- en nieuwbouwplan van de Barneveldse school aan de Wethouder Rebellaan, is goed te zien hoe ingrijpend dit project is. ,,We liggen nu twee weken achter op schema, maar een heel groot probleem is dat niet. Na de zomer moet alles af zijn.’’

Een ‘open hartoperatie’ noemde bestuurder René Minderhoud van het JFC het bouwproject eerder in deze krant. Vooral omdat, terwijl een flink stuk van de school onder handen genomen wordt, de lessen in andere delen van de school gewoon doorgaan. ,,Dat vergt een goede planning en samenwerking met de bouwers, maar vooralsnog gaat dat heel goed’’, zegt Minderhoud. ,,In de vakantieperiodes is al heel veel sloopwerk vooraf gedaan om zoveel mogelijk lawaai tijdens de lessen te voorkomen. Daarnaast starten de bouwers elke ochtend heel vroeg en proberen ze de klussen die de meeste overlast geven vóór kwart over acht ‘s ochtends in te plannen.’’

BOULEVARD Desalniettemin is het voor iedereen duidelijk dat het JFC ‘under construction’ is. De oude gymzalen zijn inmiddels gesloopt en het dak van de onderbouwaula is opgetild. Daarnaast is aan de achterkant van de school een flink stuk aangebouwd, waar op elke verdieping de ‘boulevard’ wordt ingericht. ,,Zie het als een soort snelweg van vijf meter breed langs elke verdieping, waar straks leerlingen doorheen lopen wanneer ze van klas wisselen.’’ Dát onderdeel is één van de pijlers van het nieuwbouw- en renovatieplan. In de oude situatie moesten leerlingen via allerlei kriskrasgangetjes door leergebieden heen lopen. ,,Dat zorgde altijd voor onrust. In de nieuwe situatie lopen leerlingen alleen een leergebied in, als ze daar ook moeten zijn.’’

Zo ver is is nog niet. De komende weken wordt de nieuwe boulevard afgewerkt, evenals de metamorfose van de aula. ,,Bij die aula zorgt de verhoging ervoor dat er ruimte ontstaat voor een tribune waar leerlingen tijdens de pauze kunnen zitten. En er ontstaat via een tribunetrap een directe route vanuit de aula naar de eerste verdieping van de school.’’ Medio januari hoopt bouwbedrijf Kreeft uit Ede deze fase van het bouwproject op te leveren. ,,Er zit wel wat vertraging van twee weken op de lijn, vooral doordat de levering van staal door de coronacrisis op zich liet wachten. Daardoor lag het werk een tijdje stil, maar vooralsnog is dat geen groot probleem.’’

NIEUWE GYMZALEN Wat volgt is nieuwbouw van twee nieuwe en grotere gymzalen. De oude gymzalen zijn inmiddels gesloopt. ,,De nieuwe zalen komen in een hoek van negentig graden deels op dezelfde plek weer terug’’, zegt Minderhoud. De bedoeling is dat de nieuwe gymzalen in april klaar zijn. Dan is het project nog niet ten einde. ,,Want vervolgens gaan de bouwers aan de slag met de herinrichting van de bestaande leergebieden’’, zegt Minderhoud. ,,Waar nu alleen nog lokalen zijn, vinden we straks centrale ruimtes rondom instructielokalen, waar leerlingen in groepjes zelfstandig aan het werk kunnen. Tot aan de zomervakantie worden die nieuwe onderwijsgebieden opnieuw opgebouwd.’’ Sluitstuk van het project vormt vervolgens de aanpak van de gevels van de school, aan meerdere kanten. ,,Dát project is vooral gericht op isolatie en duurzaamheid.’’

LIJSTERSTRAAT Vanwege het bouwproject wijken brugklas- en mavoleerlingen van het JFC al enige tijd uit naar de tijdelijke dependance van de school in het voormalige pand van de Ds. J. Fraanjeschool aan de Lijsterstraat. ,,Daar zijn we heel tevreden over, de rust en de kleinschaligheid worden door zowel docenten als leerlingen gewaardeerd. Ze hebben daar echt hun plek gevonden. Bovendien was het bouwproject zonder deze uitvalslocatie niet mogelijk geweest. Het zal nog wel lastig worden om die plek na de zomervakantie weer te moeten verlaten.’’

Het grote renovatieplan van het JFC startte in mei dit jaar. In totaal wordt zo’n zevenduizend vierkante meter van de school - ongeveer de helft van de totale school - verbouwd. Voor het gehele project is een budget vrijgemaakt van 16,6 miljoen euro.

Auteur: Wouter van Dijk
Bron: barneveldsekrant.nl