Tijdelijke locatie voor mavo JFC in 2020

Tijdelijke locatie voor mavo JFC in 2020

Als alles volgens planning verloopt, start het Johannes Fontanus College in mei 2020 met verbouwwerkzaamheden. Vanwege de renovatie zullen vanaf die periode de mavoklassen worden ondergebracht in de Fraanjeschool.

Het tijdpad rondom de verhuizing bestaat uit twee fases. In de eerste fase, tot de zomervakantie, gaan de huidige mavo 2- en mavo 3-klassen naar de Fraanjeschool. In de tweede fase, schooljaar 2020-2021, de (nieuwe) mavo-havo brugklassen en mavo 2 tot en met 4. De Fraanjeschool staat tijdens deze periode leeg en kan zodoende gebruikt worden om de JFC-mavo in de renovatieperiode op te vangen. Uitgangspunt is dat leerlingen hun lessen hoofdzakelijk op de Fraanjeschool volgen en zo weinig mogelijk hoeven te fietsen naar het JFC.
 
Vernieuwbouw
De renovatie geeft het JFC de mogelijkheid om meer toekomstgericht onderwijs te bieden; onderwijs op maat in een duurzaam gebouw. Momenteel zit het JFC in de fase van aanbesteding. Dit gebeurd door middel van een Europese aanbesteding.