Toekomst gericht onderwijs in een duurzaam gebouw!

In juli 2019 heeft het JFC van de gemeente Barneveld geld toegezegd gekregen om haar vernieuwbouw te realiseren. Het daadwerkelijk bouwen start in mei 2020 en loopt door tot en met september 2021. 

Waarom nieuwbouw?

Het JFC wil toekomstgericht onderwijs geven in een duurzaam gebouw.
1. Onze onderwijsconcepten vragen om meer mogelijkheden voor zelfstandig werken. In kleinere ruimtes, in combinatie met ruim opgezette lokalen.  De huidige huisvesting voldoet hier deels niet meer aan.  In het nieuwe gebouw komt er veel ruimte voor verschillende manieren van leren.
2. Daarnaast wordt ook de 'routing' in het gebouw verbeterd. In het nieuwe gebouw is onze aula een bruisend hart in de school, met ruimte voor ontspanning en ontmoeting.
3. Verder wordt het nieuwe gebouw duurzamer zodat er minder energie verbruikt hoeft te worden. 

Tijdens de verbouwing…

doen we er alles aan om:
- de veiligheid , zoveel als mogelijk, op school te garanderen.
- de overlast, zoveel als mogelijk, te beperken en waar nodig uit te wijken. Concreet betekent dit in het laatste dat de examens extern gehouden zullen worden.

Filmpje

Benieuwd hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien? Bekijk dan onderstaand filmpje.