Renovatie JFC

We zijn voornemend om het oudste gedeelte van ons schoolgebouw te renoveren. Op dit moment staan de plannen hiervoor in de steigers. Het woord plannen is niet voor niets gekozen:

  • de gemeenteraad Barneveld gaat naar verwachting voor het komende zomerreces een beslissing nemen of onze grootse verbouwplannen werkelijkheid worden.
  • intern rekenen we onze plannen door en zal er een besluit genomen worden.

Tijdspad
Bij een akkoord van de gemeenteraad (10 juli 2019) start de bouw na de meivakantie van volgend jaar (mei 2020). De verbouwing duurt tot en met de zomervakantie van 2021. Een bewuste keuze, omdat de overlast voor onze leerlingen en medewerkers zo minimaal mogelijk is. In genoemde bouwperiode zitten namelijk twee zomervakanties, waarin onze aannemer ongestoord kan doorwerken.

Waarom verbouwen?
We willen ons toekomstgerichte onderwijs geven in een duurzaam gebouw. Op dit moment merken we dat het oudste gedeelte van onze huisvesting niet meer voldoet aan deze kwaliteitseisen. Onze onderwijsconcepten vragen meer mogelijkheden voor zelfstandig werken in kleinere ruimtes, in combinatie met ruim opgezette lokalen. In het nieuwe plan is onze aula een bruisend hart in de school, met ruimte voor ontspanning en ontmoeting. De verbouwing levert ook forse duurzaamheidswinst op en zorgt bij leswisselingen voor een snellere doorstroom.

Informatie
Binnenkort zullen er twee informatie-avonden voor ouders zijn (maandag 17 en donderdag 20 juni 2019). Ook op de ouderavond van de nieuwe brugklassers zal er aandacht zijn voor de renovatie-plannen (maandag 17 juni). 

Andere groepen die met onze verbouwing te maken krijgen, zullen we gedurende alle fases zo goed mogelijk proberen te informeren.

Heeft u nu al vragen? Mail naar info@jfc.nl o.v.v. Renovatie-vraag

Benieuwd waarom de verbouwing zo’n goed idee is? Bekijk het filmpje