Begeleiding op het JFC

Als een leerling naar het JFC komt, doen wij er alles aan om de middelbareschoolperiode succesvol te laten zijn. Elke leerling moet zich prettig voelen op het JFC en moet bij problemen de juiste hulp kunnen krijgen.

De begeleiding ligt in de eerste plaats bij de mentoren: in overleg met de docenten, de decaan/leerlingbegeleider en de afdelingsleider worden de vorderingen en het welbevinden van elke leerling in de gaten gehouden. Daarnaast streven we naar een integrale aanpak van de leerlingbegeleiding. Daarbij is sprake van o.a.:

  • begeleiding bij studie- en beroepskeuze
  • begeleiding bij de studieaanpak
  • begeleiding bij sociaal-emotionele problemen of faalangst
  • begeleiding bij leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie
  • begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.

Op het JFC willen we dat elk kind met plezier naar school gaat. Voor een zo goed mogelijke begeleiding is er bij ons daarom veel mogelijk. Bekijk hiervoor de begeleidingskaart.