Gebedsgroep voor ouders

De waarde van gebed is niet in de eerste plaats dat God ons zal verhoren, maar dat wij God uiteindelijk zullen verstaan.”

Eén keer per maand komt een groepje ouders bij elkaar om samen te bidden voor het JFC. Op deze ochtenden bidden we voor de leerlingen, docenten en andere medewerkers en voor allerlei zaken die met school te maken hebben. We bidden met elkaar omdat de Bijbel ons oproept al onze zorgen, vragen, wensen en al onze dank aan de Here God bekend te maken.

Iedereen die mee wil bidden voor de school is van harte welkom! We komen één keer per maand thuis bij elkaar, van 9.00 tot 10.00 uur. De data stellen we in onderling overleg vast. Mocht u meer willen weten, dan kunt u mailen naar gebedsgroepjfc@gmail.com of bellen naar Marja Vink, tel: 06-23550012. Wij kunnen dan ook de data en de locatie doorgeven.