Het JFC, een gezonde school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen beseffen dat een gezonde levensstijl belangrijk voor je is. Gezonde leerlingen hebben namelijk meer kans op goede schoolprestaties. Goede schoolprestaties dragen op langere termijn bij aan een goede gezondheid en maatschappelijk succes. 

Een gezonde kantine

Daarom stimuleert het JFC een gezonde levensstijl o.a. door onze kantine. De schoolkantine voldoet aan de criteria die het Voedingscentrum aan een gezonde schoolkantine stelt. Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit de betere keuzes van de Schijf van Vijf. We willen dit gaan uitbreiden naar 100%! 

We bieden fruit aan en de aankleding van de kantine stimuleert je onbewust om de betere keuzes te maken. In onze school is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. 

Samen met onze cateraar zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan het college van bestuur.

Gezondheid in lessen

Daarnaast is het onderwerp voeding een jaarlijks terugkerend thema bij de biologielessen.

Rookvrij

Het JFC is een rookvrije school. Dat betekent dat leerlingen en personeel niet meer roken op het schoolterrein.