Mediatheek

Op het JFC vinden we lezen belangrijk. Een goede leesvaardigheid is nodig bij alle vakken. In de onderbouw wordt bij het vak Nederlands veel aandacht besteed aan vrij lezen. Maar ook bij Engels begint het lezen al in de brugklas. De boeken daarvoor kun je lenen in de mediatheek. 

Naast leesboeken voor Nederlands en de vreemde talen heeft de mediatheek ook tijdschriften, bladmuziek, informatieve boeken en digitale informatiebronnen. Digitale informatie vind je in de portal op de homepage van de mediatheek . Een groot deel van de digitale informatiebronnen zijn  thuis te gebruiken, maar sommige betaalde databanken werken alleen binnen de school.

Om materialen te lenen in de mediatheek heb je de Aura Library app nodig, die gratis te downloaden is. In de app kun je zien wat je hebt geleend en wanneer je het moet inleveren. Als je boeken bijna ingeleverd moeten worden, krijg je daarvan bericht in de app of je schoolmail. Gebruik van de mediatheek is gratis, zolang je de materialen op tijd inlevert. Bij te laat inleveren betaal je boete.

De mediatheek is elke dag open van 08.45 tot 15.30 uur.