Voorkomen lesuitval

Op het JFC proberen we de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. Lesuitval is echter niet helemaal te voorkomen. Plotselinge ziekte van docenten, bezoek aan scholingscursussen, kort buitengewoon verlof wegens familieomstandigheden, klassenbesprekingen, vakexcursies en dergelijke kunnen oorzaak van lesuitval zijn.

Bij het samenstellen van het rooster voor de leerlingen gaan we ervan uit dat de leerlingen zo weinig mogelijk tussenuren en een aansluitend rooster heb­ben. Dit is juist ook belangrijk voor leerlingen die verder weg wonen.

We proberen tussenuren te vermijden door:

  • Dagelijkse roosterwijzigingen.
  • I-uren: Bij de brugklassen beperken we lesuitval zoveel mogelijk door middel van het noodrooster. Wanneer er dan nog tussenuren blijven staan, vullen we deze in met een I-uur, waarin leerlingen een halve les lezen en de andere helft van de les verder gaan met hun schoolwerk. Een I-uur is een uur waarop een docent invalt voor een collega die afwezig is. Deze uren gebruiken we ook in de andere leerjaren om ervoor te zorgen dat repetities altijd door kunnen gaan.
  • Een telefoonketen: Als het eerste lesuur vervalt door plotselinge ziekte van een docent, stelt de docent leerlingen in de onderbouw daarvan (indien mogelijk) via een telefoonketen of whatsapp-groep op de hoogte, zodat zij wat langer thuis kunnen blijven.
  • Zelfstudie: Er is op school gelegenheid om tijdens tussenuren te studeren. Voor leerlingen in de onderbouw is er een opvanglokaal (ruimte 145) en voor de bovenbouw zijn tussenuren altijd studie-uren. Voor de leerlingen op de mavo is er ruimte om op het mavoplein aan het werk te gaan. Ook bestaat de mogelijkheid om na afloop van de lessen op school huiswerk te maken. Voor de studie-uren (bovenbouw) kunnen leerlingen gebruik maken van de studieruimte 016 en het wiskundeplein.