Sponsoring

Het komt soms voor dat scholen gebruik maken van sponsorgelden om bijzondere uitgaven te bekostigen. Het bestuur van het JFC heeft besloten zich aan te sluiten bij het door de minister en de  besturenorganisaties gesloten convenant over sponsorgelden. Klik hier voor het convenant.

Dit houdt een zeer voorzichtig beleid in met betrekking tot het accepteren van sponsorgelden. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het sponsorbeleid dat de school voert.